31 Μαϊου -1 Ιουνίου 2012,  Βιέννη, Αυστρία
Συνέδριο ISWA Beacon  «Πρόληψη Αποβλήτων & Ανακύκλωση»

Το τρίτο συνέδριο ISWA Beacon  με θέμα την Πρόληψη Αποβλήτων και την Ανακύκλωση, δίνει έμφαση αφενός στην ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού σχεδίου για την πρόληψη αποβλήτων, αφετέρου  στην αντιμετώπιση των αποβλήτων των τροφίμων.

Πρόγραμμα Συνεδρίου