EnglishΕλληνικά
Φορείς Υλοποίησης PDF Εκτύπωση E-mail
 

Το Τμήμα Γεωγραφίας είναι μια σχετικά νέα ακαδημαϊκή μονάδα καθώς ιδρύθηκε το 1999. Διαθέτει προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές υψηλού επιπέδου και εκπαιδεύει νέους επιστήμονες στα πεδία της φυσικής γεωγραφίας, της ανθρωπογεωγραφίας, τη διαχείριση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, τις ευρωπαϊκές πολιτικές, το σχεδιασμό του χώρου και τις νέες τεχνολογίες που αφορούν τη γεωπληροφορική.

Το Τμήμα διαθέτει δεκαοκτώ μέλη ΔΕΠ, δύο στελέχη ερευνητικού και διδακτικού προσωπικού, τρία μέλη διοικητικού προσωπικού, ενώ υποστηρίζεται από είκοσι και πλέον υποψήφιους διδάκτορες οι οποίοι συνεπικουρούν την εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία.

Η ερευνητική δραστηριότητα στο Τμήμα αφορά τα ακόλουθα αντικείμενα: γεωπληροφορική, διαχείριση φυσικών καταστροφών, κοινωνική ένταξη των μεταναστών, μεταβολές στις χρήσεις γης, περιβαλλοντική διαχείριση, σχεδιασμός των πόλεων, φυσικές διεργασίες, χωρική ανάπτυξη.

Περισσότερα…

 
 

To Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου βρίσκεται στην αιχμή της ανάγκης για διεθνοποίηση της επιστημονικής γνώσης και για σύζευξη του εθνικού με το διεθνές. Το Τμήμα το διάστημα 2007-2008 λειτούργησε με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους. Σκοπός του Τμήματος είναι η άρτια
επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών και φοιτητριών του στα γνωστικά πεδία της Πολιτικής Επιστήμης, των Διεθνών Σχέσεων, της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και των Νέων Τεχνολογιών που καθορίζουν τη σύγχρονη εποχή. Το Τμήμα αποσκοπεί να συνδυάσει στο προπτυχιακό και στα μεταπτυχιακά του προγράμματα τη στέρεη θεωρητική γνώση με εφαρμοσμένα μαθήματα στα βασικά γνωστικά πεδία που θεραπεύει ως βάση σύνδεσης των αποφοίτων του με την αγορά εργασίας. Αυτή τη φιλοσοφία υπηρετούν τόσο η δομή του προγράμματος σπουδών όσο και το περιεχόμενο των επιμέρους μαθημάτων.

Περισσότερα...

 
 

Το ΕλληνοΑφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης, ιδρύθηκε το 1999, και εκπροσωπεί τις ελληνικές εταιρίες και επιχειρήσεις που διατηρούν εμπορικές σχέσεις, έχουν δεσμούς, είτε ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη των εργασιών τους στην αφρικανική ήπειρο. Πρωταρχικός σκοπός του Επιμελητηρίου είναι η προώθηση και ενδυνάμωση των διμερών οικονομικών και πολιτιστικών δεσμών σε όλα τα πεδία μεταξύ των αφρικανικών χωρών και της Ελλάδας. Επίσης, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Είναι μέλος του European Business Council for Africa and the Mediterranean (EBCAM) με έδρα τις Βρυξέλλες το οποίο εκπροσωπεί επιμελητήρια 14 ευρωπαϊκών χωρών που ασχολούνται αποκλειστικά με την Αφρική.

Περισσότερα...

 
 

Ο Σύνδεσμος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (www.sae-epe.gr) είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού σκοπού - το καταστατικό έχει εγκριθεί με την υπ’αριθ. 1220/31.3.1922 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών - που ιδρύθηκε το 1922 από τις μεγαλύτερες Ανώνυμες Εταιρείες της εποχής εκείνης, δύο χρόνια μετά την έκδοση του ν. 2190/1920 «περί των Ανωνύμων Εταιρειών». Μέλη αρχικά ήταν μόνον οι Ανώνυμες Εταιρείες. Το 1956 μετά την θεσμοθέτηση στην Χώρα μας (με τον ν. 3190/1955) της Ε.Π.Ε. συμπεριέλαβε στα Μέλη του και τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 • Η μελέτη και προαγωγή του θεσμού τηςΑνώνυμης Εταιρείας και της Ε.Π.Ε
 • Η διαφύλαξη και προαγωγή των κοινών επαγγελματικών συμφερόντων των επιχειρήσεων με τη μορφή αυτή

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 • Ενημερώνει άμεσα τα μέλη του σε νομικά – φορολογικά – λογιστικά θέματα που ανακύπτουν
 • Οργανώνει σεμινάρια σχετικά με επίκαιρα και άμεσου ενδιαφέροντος θέματα
 • Αποστέλλει δωρεάν στα μέλη του το μηνιαίο «Δελτίον Α.Ε και Ε.Π.Ε»
 • Εκδίδει το περιοδικό «Αγορά χωρίς Σύνορα»για την ενημέερωση στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις
 • Βρίσκεται κοντά στον επιχειρηματία μέλος του καθώς και στο νομικό, φορολογικό και λογιστικό του σύμβουλο.

Στο Σύνδεσμο Α.Ε και Ε.Π.Ε υπάγεται τόσο

 • το Ίδρυμα Μελετών Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων,
 • το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων(www.idec.gr/iier και www.idos.gr)
 • και το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (www.hellenic-mediation.gr).
   
 

Τελευταία Νέα

Αποτελέσματα

Εισηγήσεις - Ανακοινώσεις 21/10/2012

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Περισσότερα...


Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Περισσότερα...


Αποτελέσματα

Εισηγήσεις - Ανακοινώσεις 21/10/2012

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Περισσότερα...


Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Περισσότερα...


Αποτελέσματα

Εισηγήσεις - Ανακοινώσεις 21/10/2012

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Περισσότερα...


Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Περισσότερα...


Αποτελέσματα

Εισηγήσεις - Ανακοινώσεις 21/10/2012

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Περισσότερα...


Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Περισσότερα...


Αποτελέσματα

Εισηγήσεις - Ανακοινώσεις 21/10/2012

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Περισσότερα...


Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Περισσότερα...


Αποτελέσματα

Εισηγήσεις - Ανακοινώσεις 21/10/2012

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Περισσότερα...


Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Περισσότερα...


Αποτελέσματα

Εισηγήσεις - Ανακοινώσεις 21/10/2012

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Περισσότερα...


Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Περισσότερα...


Αποτελέσματα

Εισηγήσεις - Ανακοινώσεις 21/10/2012

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Περισσότερα...


Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Περισσότερα...


Αποτελέσματα

Εισηγήσεις - Ανακοινώσεις 21/10/2012

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Περισσότερα...


Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Περισσότερα...


Αποτελέσματα

Εισηγήσεις - Ανακοινώσεις 21/10/2012

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Περισσότερα...


Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Περισσότερα...


Αποτελέσματα

Εισηγήσεις - Ανακοινώσεις 21/10/2012

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Περισσότερα...


Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Περισσότερα...


Αποτελέσματα

Εισηγήσεις - Ανακοινώσεις 21/10/2012

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Περισσότερα...


Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Περισσότερα...


Αποτελέσματα

Εισηγήσεις - Ανακοινώσεις 21/10/2012

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Περισσότερα...


Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Περισσότερα...


Αποτελέσματα

Εισηγήσεις - Ανακοινώσεις 21/10/2012

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Περισσότερα...


Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Περισσότερα...


Αποτελέσματα

Εισηγήσεις - Ανακοινώσεις 21/10/2012

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Περισσότερα...


Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Περισσότερα...


Αποτελέσματα

Εισηγήσεις - Ανακοινώσεις 21/10/2012

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Περισσότερα...


Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Περισσότερα...


free counters

Επισκέπτες

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterΠροηγούμενος Μήνας382

Σήμερα: Μαϊ 25, 2018
espa.png