Ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στο αντικείμενο των Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης.

Διατέλεσε Πρύτανης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με τετραετή θητεία (9/2011 έως 1/2016.)

Εξελέξη Κοσμήτορας της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου τον Ιανουάριο του 2016.

Kατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 εξελέγη Προεδρεύων της Συνόδου Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Διατέλεσε εκπρόσωπος της Συνόδου Πρυτάνεων στην Επιτροπή Συνόδων Πρυτάνεων Γερμανικών Πανεπιστημίων και Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Είναι Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Sussex, UK.

Είναι Associate Editor του Requirements Engineering Journal (Springer).

Είναι Πτυχιούχος και Διδάκτορας του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διατέλεσε Εθνικός Εκπρόσωπος στην ΕΕ για ICT στο Horizon 2020 (2014-2015).

Από το 2004 έως το 2009 διατέλεσε Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Κατά τη θητεία του δημιουργήθηκαν τα πληροφοριακά συστήματα περιουσιολογίου και ΕΤΑΚ, ELENXIS, νέο TAXISNet, ICISNet, πληροφοριακό σύστημα ΓΧΚ, ενημέρωσης και εξυπηρέτησης συνταξιούχων και ενημέρωσης μέσω κινητής τηλεφωνίας (Μ-Taxis).

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τα πληροφοριακά συστήματα, ο σημασιολογικός ιστός και οι διαδικτυακές υπηρεσίες, οι μεθοδολογίες μοντελοποίησης και προσομοίωσης και οι εφαρμογές σε τομείς όπως δίκτυα επικοινωνιών και συστήματα μεταφορών, καθώς και οι επιχειρησιακές διεργασίες.

Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 100 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Έχει οργανώσει ειδικές συνεδρίες στο πλαίσιο διεθνών συνεδρίων και επίσης δώσει ομιλίες ως προσκεκλημένος ομιλητής.
Ανακοίνωση: Πρόσκληση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.