Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια με κριτές

Καλογήρου, Σ., Τραγάκη, Α., και Τσίμπος, Κ. (2012) Χωρικές Ανισότητες Ανθρώπινης Ανάπτυξης στην Ελλάδα, 10ο Εθνικό Συνέδριο του Ελληνικού Τμήματος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης με θέμα «Οικονομική κρίση και πολιτικές ανάπτυξης και συνοχής», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 1–2 Ιουνίου 2012.

Kalogirou, S., Tragaki, A., Tsimbos, C. (2011) Spatial inequalities of income, development and poverty in Greece, 17th European Colloquium on Quantitative and Theoretical Geography, Harokopio University, Athens, Greece, 2-5 September 2011.

Καλογήρου, Σ., Τραγάκη, Α., και Τσίμπος, Κ. (2011) Ορισμός δεικτών ανάπτυξης και φτώχιας σε τοπικό επίπεδο στην Ελλάδα, 9ο Εθνικό Συνέδριο του Ελληνικού Τμήματος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης με θέμα «Περιφερειακή Ανάπτυξη και Οικονομική Κρίση: Διεθνής Εμπειρία και Ελλάδα», Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 6 – 7 Μαΐου 2011.

Άρθρα στον τύπο

Ο Χάρτης της φτώχειας και της ανισότητας στην Ελλάδα της Ελπίδας Οικονομίδη,  Ελεύθερος Τύπος, Φύλλο Δευτέρας 23 Απριλίου 2012, σελ. 16-17.

Βίντεο Παρουσίασης της Μελέτης

Το απολογιστικό βίντεο για τις επιστημονικές μελέτες που χρηματοδότησε το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση για το 2011 περιλαμβάνει τη Μελέτη στη θέση 3 στο λεπτό 7:27 του 1ου Μέρους – Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες