Ερευνητική Ομάδα

Καλογήρου Σταμάτης (Συντονιστής)
Λέκτορας, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Τραγάκη Αλεξάνδρα
Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Τσίμπος Κλέων
Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Μουστάκη Ειρήνη
Reader, Department of Statistics, London School of Economics and Political Science, UK