Το πρόγραμμα

“Χωρικές ανισότητες εισοδήματος, ανάπτυξης και φτώχειας στην Ελλάδα”

Ομάδα Μελέτης: Καλογήρου Σταμάτης (Συντονιστής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο),  Τραγάκη Αλεξάνδρα (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο), Τσίμπος Κλέων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς)Μουστάκη Ειρήνη (London School of Economics and Political Science)

Χρηματοδότηση: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση

Έργο: Επιστημονικές Μελέτες 2011.

Χρονική διάρκεια: 01/01/2011 έως 31/12/2011.

Σύντομη περιγραφή:

Στόχος το προγράμματος είναι να ενημερώσει και να εφοδιάσει την ακαδημαϊκή κοινότητα, το ευρύ κοινό και τους ασκούντες κοινωνική και αναπτυξιακή πολιτική, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, με μεθοδολογικά εργαλεία και εμπειρικά ευρήματα σχετικά με τις εισοδηματικές ανισότητες, τον βαθμό ανάπτυξης και το επίπεδο φτώχειας του πληθυσμού στις Περιφέρειες και τους Δήμους της Ελλάδας.

Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε εστιάζει στην εξέταση δημογραφικών και οικονομικών δεδομένων με μεθόδους χωρικής ανάλυσης. Καταρτίστηκε μια σειρά από διαφορετικούς δείκτες με στόχο να αποτυπωθούν οι γεωγραφικές διαφοροποιήσεις ως προς την κατανομή εισοδήματος, ανθρώπινη ανάπτυξη και φτώχεια.

Τα ευρήματα της έρευνας είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Η Περιφέρεια της Ηπείρου εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό κατοίκων με εισόδημα κάτω από τα όρια της φτώχειας ενώ η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό κατοίκων με εισόδημα κάτω από τα όρια της φτώχειας, το μεγαλύτερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ και τη μικρότερη ανισοκατανομή εισοδήματος. Με βάση το Δείκτη Ανθρώπινης Φτώχειας του ΟΗΕ, ο πληθυσμός της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εμφανίζει το υψηλότερο επίπεδο φτώχειας, ενώ ο πληθυσμός του Νοτίου Αιγαίου το χαμηλότερο επίπεδο φτώχειας.

Σε επίπεδο δήμου υψηλό επίπεδο φτώχειας εμφανίζουν αρκετοί δήμοι της Θράκης αλλά και ορισμένοι νησιωτικοί δήμοι. Τα εύπορα προάστια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης εμφανίζουν υψηλά μέσα οικογενειακά εισοδήματα με πρωταθλητή το Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού που εμφανίζει και τον υψηλότερο δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης. Χαμηλές επιδόσεις στο δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης εμφανίζουν αγροτικοί δήμοι στη Θράκη και Δήμοι μικρών νησιών στα Δωδεκάνησα.