EnglishΕλληνικά
Ενότητες Εργασίας PDF Εκτύπωση E-mail
 

Εντοπισμός, καταγραφή και κατηγοριοποίηση κατά ειδικότητα των Αφρικανών μεταναστών που είναι απόφοιτοι ελληνικών πανεπιστημίων ή άλλων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ειδικότερα, θα διεξαχθεί έρευνα για την πλήρη καταγραφή των Αφρικανών μεταναστών οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν σε ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και θα δημιουργηθεί βάση δεδομένων η οποία θα περιλαμβάνει τα βιογραφικά τους σημειώματα. Σε δεύτερο στάδιο θα πραγματοποιηθεί κατηγοριοποίηση και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων των μεταναστών αυτών. Παράλληλα, θα διενεργηθεί έρευνα των αναγκών των ελληνικών επιχειρήσεων, για τον καθορισμό του περιεχόμενου των εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την ενίσχυση των γνώσεων των μεταναστών.

 
 

Στόχος της παρούσας ενότητας εργασίας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων των Αφρικανών μεταναστών. Αυτό προβλέπεται να επιτευχθεί μέσα από τη συμμετοχή επιλεγμένων Αφρικανών μεταναστών σε ένα τριήμερο κατά το οποίο θα παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά σεμινάρια για την ενίσχυση των γνώσεών τους. Το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών σεμιναρίων θα καθοριστεί ύστερα από τη συνοπτική έρευνα των αναγκών των ελληνικών επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκε στην πρώτη ενότητα εργασίας.

 
 

Βασικός στόχος αυτής της ενότητας εργασίας είναι ο εντοπισμός ευκαιριών για απασχόληση, συνεργασία και εκμετάλλευση επιχειρηματικών ευκαιριών και από τις δύο πλευρές, δηλαδή τόσο από την πλευρά των Αφρικανών μεταναστών όσο και από την πλευρά των ελληνικών επιχειρήσεων. Πριν επιχειρηθεί η διοργάνωση συγκεκριμένων δράσεων διασύνδεσης των δύο πλευρών, θα
υπάρξει η καταγραφή των υπευθύνων προσωπικού των ενδιαφερομένων ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς επίσης θα καταρτισθούν εκθέσεις για το οικονομικό και επενδυτικό περιβάλλον στην Αφρική με στόχο την κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των ελληνικών επιχειρήσεων. Στην συνέχεια η Ομάδα Έργου θα προβεί στην οργάνωση μιας σειράς δράσεων για την αμοιβαία γνωριμία των δύο πλευρών και την διερεύνηση τυχόν προοπτικών συνεργασίας. Οι δράσεις αυτές θα επικεντρωθούν κυρίως σε ένα φόρουμ ανταλλαγής ιδεών με τη μορφή Open Day και μια σειρά τεσσάρων εργαστηρίων/συναντήσεων workshops) με κοινή συμμετοχή επιλεγμένων Αφρικανών μεταναστών και ελλήνων επιχειρηματιών, οργανωμένων σε ξεχωριστές ομάδες εργασίας ανά κράτος ή περιφέρεια ή/και ανά επιχειρηματική δραστηριότητα.

 
 

Η ενότητα εργασίας περιλαμβάνει την προκαταρκτική μελέτη και ανάλυση του επενδυτικού και οικονομικού περιβάλλοντος στην Αφρικανική ήπειρο εν γένει, καθώς και την παρουσίαση επιτυχημένων ελληνικών επιχειρήσεων στην ήπειρο αυτή. Η έρευνα θα καλύψει ολόκληρη την αφρικανική ήπειρο, ενώ θα εστιάσει το ενδιαφέρον της σε τρεις αφρικανικές χώρες. Οι τελευταίες θα επιλεγούν με βάση τη δυνατότητα προσέλκυσης επενδύσεων. Ειδικότερα, η έρευνα θα αποτυπώσει την κατάσταση - στο επίπεδο της Αφρικανικής ηπείρου και σε αυτό των τριών Αφρικανικών χωρών - όσον αφορά την προσέλκυση επενδύσεων, τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας σε σχέση με τις χώρες αυτές και, τέλος, το επενδυτικό και οικονομικό περιβάλλον.

 
 

Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας εργασίας θα διοργανωθεί ποσοτική έρευνα που θα αφορά τη διερεύνηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των Αφρικανών μεταναστών που βρίσκονται στην Ελλάδα. Ειδικότερα θα συμπληρωθεί μεγάλος αριθμός ερωτηματολογίων στη βάση ημι-δομημένων συνεντεύξεων πρόσωπο-με-πρόσωπο με άτομα διαφορετικών εθνικοτήτων ανάλογα με το εκτιμώμενο μέγεθος και τα χαρακτηριστικά της κάθε Αφρικανικής μεταναστευτικής ομάδας στη χώρα. Η ενότητα εργασίας αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την προσέγγιση των ζητημάτων που συνδέονται με τις ανισότητες, τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό των ανειδίκευτων Αφρικανών μεταναστών στην Ελλάδα.

 
 

Η ενότητα εργασίας αφορά τη διερεύνηση της εφαρμογής της μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας, με ιδιαίτερη έμφαση στις προβλέψεις για τους μετανάστες που προέρχονται από τις χώρες της Αφρικής. Η διερεύνηση αυτή θα επιτευχθεί μέσα από την διεξαγωγή μεγάλου αριθμού ποιοτικών συνεντεύξεων με φορείς της πολιτείας, με εκπροσώπους των κοινοτήτων των Αφρικανών μεταναστών, των ΜΚΟ που ασχολούνται με τα μεταναστευτικά ζητήματα και με άτομα που εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη μεταναστευτική πολιτική.

 
 

Εδώ περιλαμβάνεται η αξιολόγηση των προβλημάτων εφαρμογής της ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής αλλά και η αποτύπωση των απόψεων για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων όπως αυτές θα καταγραφούν μέσω της διοργάνωσης ικανού αριθμού ομάδων εστίασης (focus groups) στις οποίες θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της πολιτείας, των ΜΚΟ και των Οργανώσεων Μεταναστών. Οι ομάδες εστίασης είναι οργανωμένες συζητήσεις πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα όπου επιδιώκεται η ειλικρινής επικοινωνία μεταξύ των διαφορετικών φορέων και η δυνατότητα εξεύρεσης λύσεων στα όποια προβλήματα.

 
 

Η παρούσα ενότητα εργασίας αφορά τη διατύπωση προτάσεων πολιτικής, οι οποίες θα προκύψουν από την πληρέστερη γνώση των αναγκών και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι διαφορετικές ομάδες/εθνικότητες Αφρικανών μεταναστών (ημι-δομημένες συνεντεύξεις σε άτομα), των προβλημάτων εφαρμογής της ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής (ποιοτικές συνεντεύξεις φορέων) και των απόψεων των φορέων που θα αποτυπωθούν στο πλαίσιο οργανωμένων ομάδων εστίασης (focus groups). Η διατύπωση των προτάσεων πολιτικής θα συμβάλλουν στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού, των ανισοτήτων και της περιθωριοποίησης που αντιμετωπίζουν οι διαφορετικές ομάδες Αφρικανών μεταναστών στην Ελληνική κοινωνία.

 
 

Το υλικό που θα συλλεχθεί στο πλαίσιο όλων των προηγούμενων ενοτήτων εργασίας θα επεξεργασθεί, θα μορφοποιηθεί και θα αρχειοθετηθεί, με την εφαρμογή των κατάλληλων μεθόδων τεκμηρίωσης, ενώ θα συνοδεύεται από αρχείο μεταδεδομένων βάσει των οποίων θα καταχωρηθούν τα στοιχεία σε χωρική βάση δεδομένων.

 
 

Εδώ περιλαμβάνεται η δημιουργία δικτυακού τόπου του έργου στην ελληνική και την αγγλική γλώσσας , όπου εκτός από τους στόχους, τα αποτελέσματα, τη χωρική βάση δεδομένων και τα παραδοτέα του έργου, θα υπάρχει δυνατότητα για αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ ειδικευμένων Αφρικανών μεταναστών και επιχειρήσεων και ανάδειξη των επιχειρηματικών ευκαιριών, ώστε να ενισχυθεί δικτύωση των Αφρικανών μεταναστών τόσο μεταξύ τους όσο και μεταξύ αυτών και των ελληνικών επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, προβλέπονται παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων του έργου σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις, προκειμένου να επιτευχθεί η διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου.

 
 

Τελευταία Νέα

Αποτελέσματα

Εισηγήσεις - Ανακοινώσεις 21/10/2012

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Περισσότερα...


Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Περισσότερα...


Αποτελέσματα

Εισηγήσεις - Ανακοινώσεις 21/10/2012

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Περισσότερα...


Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Περισσότερα...


Αποτελέσματα

Εισηγήσεις - Ανακοινώσεις 21/10/2012

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Περισσότερα...


Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Περισσότερα...


Αποτελέσματα

Εισηγήσεις - Ανακοινώσεις 21/10/2012

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Περισσότερα...


Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Περισσότερα...


Αποτελέσματα

Εισηγήσεις - Ανακοινώσεις 21/10/2012

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Περισσότερα...


Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Περισσότερα...


Αποτελέσματα

Εισηγήσεις - Ανακοινώσεις 21/10/2012

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Περισσότερα...


Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Περισσότερα...


Αποτελέσματα

Εισηγήσεις - Ανακοινώσεις 21/10/2012

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Περισσότερα...


Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Περισσότερα...


Αποτελέσματα

Εισηγήσεις - Ανακοινώσεις 21/10/2012

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Περισσότερα...


Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Περισσότερα...


Αποτελέσματα

Εισηγήσεις - Ανακοινώσεις 21/10/2012

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Περισσότερα...


Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Περισσότερα...


Αποτελέσματα

Εισηγήσεις - Ανακοινώσεις 21/10/2012

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Περισσότερα...


Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Περισσότερα...


Αποτελέσματα

Εισηγήσεις - Ανακοινώσεις 21/10/2012

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Περισσότερα...


Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Περισσότερα...


Αποτελέσματα

Εισηγήσεις - Ανακοινώσεις 21/10/2012

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Περισσότερα...


Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Περισσότερα...


Αποτελέσματα

Εισηγήσεις - Ανακοινώσεις 21/10/2012

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Περισσότερα...


Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Περισσότερα...


Αποτελέσματα

Εισηγήσεις - Ανακοινώσεις 21/10/2012

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Περισσότερα...


Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Περισσότερα...


Αποτελέσματα

Εισηγήσεις - Ανακοινώσεις 21/10/2012

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Περισσότερα...


Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Περισσότερα...


Αποτελέσματα

Εισηγήσεις - Ανακοινώσεις 21/10/2012

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Δελτίο Τύπου 17/03/2012

Περισσότερα...


Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Ενημερωτικό Δελτίο Νο1 - 18/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Δελτίο Τύπου 07/12/2011

Περισσότερα...


Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Δελτίο Τύπου 15/11/2011

Περισσότερα...


free counters

Επισκέπτες

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterΠροηγούμενος Μήνας373

Σήμερα: Ιουλ 02, 2022
espa.png