Βασίλειος Δέτσης

Επίκουρος Καθηγητής

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλέφωνο:

 +30 210 9549351

Email:

 detsis@hua.gr

Γραφείο:

 Βενιζέλου 70, 176 71 Αθήνα

 

 

 

Δημοσιεύσεις

'Εργα

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Οικολογία εδαφόβιων ζώων

Οικολογία τοπίου

Ερημοποίηση

 

 

 

Μαθήματα:

Προπτυχιακά μαθήματα

Περιβαλλοντική Βιολογία

Φυσικοί Πόροι

Μαθήματα Ανθρωποοικολογίας

Ειδικά Θέματα Οικολογίας

 

Μεταπτυχιακά μαθήματα

Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Οικοσυστημάτων

Τρόφιμα και Περιβάλλον

 

 

 

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Χρήσιμα Links