Βασίλειος Δέτσης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Οικονομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλέφωνο:

 +30 210 9549351

Email:

 detsis@hua.gr

Γραφείο:

 Βενιζέλου 70, 176 76 Αθήνα

 

 

 

Δημοσιεύσεις

'Εργα

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Ιστορία του τοπίου

Οικολογία τοπίου

Ερημοποίηση

Οικολογία εδαφόβιων ζώων

 

 

 

Μαθήματα:

Προπτυχιακά μαθήματα

Περιβαλλοντική Βιολογία

Μαθήματα Ανθρωποοικολογίας

Τρόφιμα και περιβάλλον

Βιογεωγραφία

 

Μεταπτυχιακά μαθήματα

Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Οικοσυστημάτων

Τρόφιμα και Περιβάλλον

 

 

 

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Χρήσιμα Links