English (United Kingdom)

Ζητήματα Ανισοτήτων και Κοινωνικού Διαχωρισμού στις Ευρωπαϊκές Πόλεις

Κατηγορία Μαθήματος: E         ECTS: 7,5

Διδάσκων

Θωμάς Μαλούτας, Καθηγητής

 

Στόχος και περιεχόμενο του μαθήματος

Στόχος είναι η εξοικείωση των ΜΦ με τα σύγχρονα θεωρητικά ρεύματα και τις πρόσφατες εμπειρικές διερευνήσεις όσον αφορά τις κοινωνικοοικονομικές και χωρικές μεταβολές στις Ευρωπαϊκές και παγκόσμιες μητροπόλεις.

Στο περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνονται οι κοινωνικές και χωρικές μεταβολές στις Ευρωπαϊκές πόλεις μέσα στις συνθήκες παγκοσμιοποίησης και υπό το πρίσμα των ερμηνειών που προσφέρουν τα κυρίαρχα θεωρητικά υποδείγματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μητροπολιτικές περιοχές και στις κοινωνικές και χωρικές επιπτώσεις της συνεχώς επιταχυνόμενης κίνησης κεφαλαίων και ανθρώπων, καθώς και στους τρόπους διαχείρισης (προνοιακές και ευρύτερες ρυθμίσεις) για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών. Γίνεται επίσης αναφορά στους τρόπους χρήσης δεδομένων από τη σχετική έρευνα και στα επιμέρους ερευνητικά αντικείμενα που αντιμετωπίζονται με ποσοτικές ή/και ποιοτικές μεθόδους. Αναφορά, τέλος γίνεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νοτιοευρωπαϊκού μητροπολιτικού χώρου και στις επιπτώσεις της κρίσης με επικέντρωση στις ελληνικές πόλεις και ιδιαίτερα την Αθήνα.