English (United Kingdom)

Πληθυσμιακή Γεωγραφία & Δημογραφία

Διδάσκων: Αλεξάνδρα Τραγάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια


Αντικειμενικός Στόχος Μαθήματος
:
Στα πλαίσια του μαθήματος γίνεται εισαγωγή στις βασικές έννοιες και θεωρίες της πληθυσμιακής μελέτης και ανάλυσης. Παρουσιάζονται και αναλύονται θέματα όπως κατανομή του πληθυσμού σε παγκόσμια κλίμακα, στην Ευρώπη και την Ελλάδα, αλληλεπίδραση μεταξύ πληθυσμού και φυσικού περιβάλλοντος. Αναλύονται τα δημογραφικά φαινόμενα (γαμηλιότητα, γονιμότητα, θνησιμότητα και μετανάστευση) παρουσιάζονται οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για τη διαχρονική και χωρική εξέλιξη τους και εξετάζονται οι επεξηγηματικοί παράγοντες.

Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων για τη μελέτη και ανάλυση των δημογραφικών δεδομένων και τη συσχέτισή τους με το κοινωνικό, οικονομικό, ιστορικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο.

 

Περιεχόμενα Μαθήματος:
Η έννοια της Πληθυσμιακής Ανάλυσης και της Δημογραφίας.

Ανάλυση των Δημογραφικών Φαινομένων (Γονιμότητα, Θνησιμότητα, Μεταναστευτική Κίνηση) - Μελέτη των δεικτών τους - Παρουσίαση των γεωγραφικών διαφοροποιήσεων.

Δημογραφικά, Οικονομικά και Κοινωνικά Χαρακτηριστικά του Πληθυσμού.

Μηχανισμός Εξέλιξης και Δυναμική των Πληθυσμών.

Οι πληθυσμοί σε παγκόσμια κλίμακα.

Πληθυσμός, πόροι, περιβάλλον.

 

Διδασκαλία-Αξιολόγηση:
Το μάθημα διδάσκεται τρεις (3) ώρες εβδομαδιαίως. Κάποιες από τις εισηγήσεις γίνονται στο εργαστήριο για καλύτερη εμπέδωση του εμπειρικού/υπολογιστικού μέρους.

Η συστηματική παρακολούθηση και η ενεργή συμμετοχή στο μάθημα αποτελούν ουσιαστική προϋπόθεση για την επίτευξη των διδακτικών στόχων του μαθήματος και τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των φοιτητών.

Για την αξιολόγηση των φοιτητών λαμβάνεται υπ’όψιν η επίδοση στην πρόοδο και τις τελικές εξετάσεις. Η πρόοδος γίνεται μέσα στο πρώτο δεκαήμερα του Δεκεβρίου κατά τις ώρες του μαθήματος. Οι εξετάσεις γίνονται γραπτώς στο τέλος του εξαμήνου.

Ο τελικός βαθμός θα διαμορφώνεται ως εξής: πρόοδος (30%) + τελικές εξετάσεις (70%)